EN TR

Euroguidance

AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ (EUROGUIDANCE)

Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance), Avrupa Birliği Komisyonu kararıyla 1992 yılında PETRA projesi kapsamında Ulusal Rehberlik Bilgi Merkezleri olarak faaliyete başlamış ve 1995 yılından itibaren Euroguidance adı altında çalışmalarına devam etmiştir. Ülkemizde ise 2005 yılından itibaren, o dönem Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından 2008 yılına kadar yürütülmüştür.

Dış İşleri Bakanlığı, AB Türkiye Temsilciliği ve Ulusal Ajans arasında 2008 yılında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye birimi ulusal temsilciliği Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) devredilmiştir. 2009 yılından bu yana, AB Komisyonu tarafından İŞKUR Euroguidance Türkiye ulusal temsilcisi olarak kabul edilmiştir.

28 AB ülkesi, İzlanda, Karadağ, Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Euroguidance’ın temel amaçları arasında;

  • Mesleki rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutuyla ulusal düzeyde geliştirmek,
  • Yürütülen rehberlik hizmetleri arasında farkındalık oluşturulmasına ve işbirliği kurulmasına katkı sağlamak,
  • Hayat boyu rehberlik alanında Avrupa Birliği politika önceliklerini desteklemek,
  • Öğrenmeye destek için hayat boyu rehberlik ve hareketlilik kapsamında kaliteli bilgi sağlamak yer almaktadır.

Euroguidance hedef grupları arasında; eğitim ve istihdam sektörlerindeki rehberlik ve danışmanlık uygulayıcıları, öğrenci, iş arayan, politika yapıcılar ve eğiticiler bulunmaktadır.

Ulusal/Uluslararası etkinlikler, ağ toplantıları, çalışma ziyaretleri, basılı ve web tabanlı bilgi, konferans, seminer ve eğitim kursları faaliyetleri aracılığıyla bahse konu olan amaçlar çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürütülerek, eğitim ve istihdam sektörlerindeki rehberlik uygulayıcılarına, öğrenci, iş arayan, politika yapıcılar ve eğiticilere bu alanda kaynak sağlamak ve hedef gruptaki kişilerde farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.