EN TR

YAYINLARIMIZ

Etkinlik Takvimi
  • Avrupa Çapında Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

    Avrupa Çapında Öğrenme Fırsatları ve Yeterlilikler Portalı Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

    4.01.2016 - Pazartesi DEVAMI
EUROGUIDANCE NEDİR?

EUROGUIDANCE NEDİR?

Euroguidance Ağı, Avrupa genelindeki Mesleki Rehberlik sistemlerini birbirine bağlayan merkezlerin bir ağıdır. Bu merkezlerin genel amacı; eğitim, öğrenim, iş, meslek ve rehberlik konularında bilgi vererek ilgili ülkelerde Avrupa boyutunun desteklenmesine katkıda bulunmak ve Avrupa genelinde dolaşımın en etkin şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktır. Euroguidance, Avrupa genelindeki olanakların daha iyi anlaşılması için rehber danışmanlara ve bireylere yardım ederek hareketliliği destekler.

27 Avrupa ülkesi ve 4 EFTA ülkesi ile Türkiye'den oluşan Ağın ana hedef grubu, meslek danışmanları, öğretmenler ve akademisyenlerdir. Bunların kendi hizmet gruplarına kaliteli, güncel ve düzenli bilginin ulaştırılmasını, danışmanlık hizmetlerinde kullanılması için gerekli kaynakların oluşturulmasını destekler. Bu kaynakların en önemlileri Ülkelerin eğitim ve danışmanlık sistemleri, projeler ve iyi örnekler veri tabanı, guide-net haberleşme forumu, Euroguidance Dergisi, PLOTEUS olarak sıralanabilir. Bunun yanı sıra, Ülkeler, yıllık toplantılarda kendi uygulamalarına yol gösterecek stratejik planları birlikte hazırlarlar. Çalışma ziyaretleri ve ACADEMIA programı ile başka ülkelerin mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini, eğitim ve istihdam sektörlerindeki uygulamaları tanıma olanağı bulurlar.