EN TR

Ploteus

Ploteus: http://ec.europa.eu/ploteus

PLOTEUS Nedir?

Avrupa'da Öğrenme Fırsatları Portalı (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) ya da kısa adı ile PLOTEUS, bir internet portalıdır. PLOTEUS, öğrencilere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere, rehber ve danışmanlara ve eğitimcilere Avrupa'daki eğitim ve öğretim konularında bilgi edinmek için yardım etmeyi amaçlamaktadır.

PLOTEUS portalı üzerinden Avrupa eğitim ve öğretim alanındaki beş farklı ve temel konuda bilgiye ulaşılabilmektedir:

  1. Öğrenme İmkanları: Ana okulundan, ilköğretime ve oradan liseye ve üniversiteye kadar bütün okullar, yetişkin eğitim kursları, mesleki eğitim okulları ve merkezleri ve üniversitelere bağlı bütün fakülte, bölüm veya yüksekokullar hakkında bilgi içermektedir. Bu başlık altında hali hazırda 1000'den fazla eğitim ve öğretim fırsatı hakkında bilgi yer almaktadır.
  2. Eğitim Sistemleri : Avrupa Birliği'ne üye ve Türkiye de dahil olmak üzere aday ülkelerin eğitim sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.
  3. Değişim ve Burslar : Avrupa genelindeki Eğitim ve Gençlik Programları altında yer alan Hayat Boyu Öğrenme Programı, Erasmus Mundus, Tempus ve Gençlik gibi değişim programları ve bu çerçevede sağlanan burslar ve mali destekler hakkında bilgi yer sağlamaktadır.
  4. İletişim: Eğitim ve öğretim sağlayan kurum ve kuruluşlar, değişim, burs ve kalacak yer temini gibi konularda geniş bir iletişim veri bankası bulunmaktadır.
  5. Bir ülkeye gitme: Bir Avrupa ülkesine gidildiğinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi içermektedir. Bunlar gündelik masraflar, öğrenim harçları, kalacak yerler, ikametin yasal zorunlulukları ve her bir ülke için bilinmesi gereken hususlardır.

PLOTEUS Neyi Hedefler?

İŞKUR'un da bağlı bulunduğu Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen PLOTEUS'un amacı ihtiyaç duyulan bilgileri tek bir çatı altında birleştirerek Avrupa vatandaşları için dolaşım özgürlüğünü etkin hale getirmek ve "Öğrenme İmkânları" konusunda Avrupa çapında bir bilgi bankası oluşturarak dolaşımı kolaylaştırmaktır.

PLOTEUS Türkiye

PLOTEUS internet portalı için bilgi ve verilerin tanımlanma ve sınıflandırılması işi Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerde National Resources Centre for Vocational Guidance (Euroguidance) Merkezleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu görev ülkemizde Türkiye İş Kurumu bünyesinde faaliyete geçen Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance Türkiye) tarafından yerine getirilmektedir.

PLOTEUS Kime Hitap Etmektedir?

PLOTEUS portalı, eğitim ve öğretim alanındaki eleman değişimi için kendine Avrupa Birliği ülkelerinden ortak arayan ya da bu ülkeler ile eğitim ve gençlik projeleri gerçekleştirmek isteyen, gerek özel ve gerekse kamusal eğitimle ilgisi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza hitap etmektedir. Yine aynı şekilde yurt dışında kısa veya orta vadeli eğitim görme, staj yapma ya da eğitimci olarak çalışma fırsatı arayan rehber, danışman, akademisyen, öğrenci, öğretmen ve meslek erbâbını da ilgilendirmektedir.

PLOTEUS'tan Nasıl Yararlanılır?

Kendine Avrupalı ortaklar bularak öğrenci ve eleman değişimi gerçekleştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar ile bireysel imkânlarda yararlanmak isteyen eğitimci, öğrenci veya stajyerler, http://ec.europa.eu/ploteus adresinde yer alan her bir Avrupa Birliği üyesi veya adayı ülkeye ait eğitim kurumlarına ait bilgilere ulaşmaları mümkündür.

Yönettiği eğitim kurumunu uluslararası camiaya tanıtmak ve değişim programlarından yararlanarak bulunduğu kuruma eğitimci, öğrenci veya stajyer çekmek isteyen kurum ve kuruluşların Avrupa'da konuşulan resmi dillerden birisinde veya bir kaçında hazırlayacakları internet sitelerini (en yoğun kullanılan diller İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolcadır) PLOTEUS portalında yayınlanması için Euroguidance Bölümüne başvurmaları gerekmektedir. Yabancı dilde hazırlanmasının yanı sıra, söz konusu internet sitesinin bir kurum veya kuruluşa ait olması gerekmektedir. Bu bağlamda bireysel internet sitelerinin yayınlanması mümkün olmamaktadır.

En önemli husus ise yurt dışından öğrenci, eğitim elemanı veya stajyer kabul etmek isteyen kurum ve kuruluşlarımızın söz konusu yabancı kişilere eğitim verebilecek derecede alt yapılarının bulunmasıdır. Unutulmaması gerekir ki "PLOTEUS ailesine" katılanların Avrupa Birliğine üye ve aday ülkelerin yanı sıra Norveç, İzlanda ve Liechtenstein gibi ülkelerin de dahil bulunduğu Avrupa Eğitim ve Kültür alanında yabancı ortaklarla birlikte çalışma arzusuna sahip olmaları gerekmektedir.