en-UStr-TR
Etkinlikler ve Duyurular

İŞKUR-Üniversite İşbirliği Çalıştayı Düzenlendi


04 Ocak 2016 Pazartesi


Üniversitelerde kurulan İŞKUR İrtibat Noktaları ile Üniversitelerin Kariyer Merkezlerinin koordineli bir şekilde çalışıp üniversite öğrencilerine daha etkin hizmet sunması amacıyla İŞKUR, YÖK ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da İŞKUR-Üniversite İşbirliği Çalıştayı düzenlendi.

Türkiye İş Kurumu, üniversitelerde etkinliğini artırmak ve üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra işgücü piyasasına hazır bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla üniversitelerde 79 İŞKUR İrtibat Noktası açtı.

Kurulan bu irtibat noktalarının daha sistemli ve etkin hizmet verebilmesi için, İŞKUR İrtibat Noktaları ile Üniversitelerin Kariyer Merkezlerinin işbirliği halinde çalışması gereği ortaya çıktı. Bu gereklilikten yola çıkarak, Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) Türkiye Birimince 2015 yılı faaliyetleri kapsamında 15-16 Aralık 2015 tarihlerinde “İŞKUR-Üniversite İşbirliği Çalıştayı” düzenlendi.

İŞKUR’un ev sahipliğinde düzenlenen Çalıştay’a, İŞKUR ve YÖK temsilcilerinin yanı sıra 18 farklı üniversiteden Kariyer Merkezi yöneticileri ile akademisyenlerden oluşan yaklaşık 60 kişi katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Yardımcımız Sayın Adnan Yıldırım, İŞKUR’un beyaz yakalılara yönelik hizmetlerini çeşitlendirdiğini ve bu kapsamda üniversiteler ile işbirliklerinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Programın birinci gününde, devlet ve vakıf üniversiteleri temsilcileri tarafından Kariyer Merkezleri ve üniversitelerde sunulan kariyer danışmanlığı hizmeti ile İŞKUR tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hizmetlere ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiş olup, ikinci gününde ise Kariyer Merkezlerinin yapısı ve işleyişi, İŞKUR-Üniversite işbirliği imkânları, İŞKUR İrtibat Noktalarının yapısı ve işleyişi gibi konular üzerinde atölye çalışmaları yapıldı.

Çalıştay sonucunda üniversite öğrencilerine sunulan kariyer rehberliği, iş hayatına hazırlanma, işbaşı eğitim/staj programları, girişimcilik programları ve işgücü piyasası bilgilerine ulaşma gibi hizmetlere standart geliştirilmesi, YÖK ve İŞKUR’un ortak bir çerçeve geliştirerek hem İŞKUR İrtibat Noktaları’nın hem de Üniversitelerin Kariyer Merkezlerinin kapasitelerinin ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik çıktılar elde edildi.
Copyright 2011 by Euroguidance Türkiye Privacy Statement Terms Of Use